Wat levert het voor jouw organisatie op als medewerkers beter dan ooit in staat zijn om met meer impact te spreken?

De klant koopt het product | Er worden nieuwe stappen gezet | Collega’s worden geïnspireerd | Cijfers worden serieus genomen | Er wordt aangezet tot actie | Informatie wordt beter onthouden | Er wordt aandachtig geluisterd naar de boodschap | Het verhaal wordt beter onthouden | De presentatie wordt steeds meer een reflectie van de professionaliteit die je als bedrijf wilt uitstralen

Werkatelier Upgrade jouw PowerPoint en bereik meer als je spreekt

In dit werkatelier gaan medewerkers onder begeleiding van een expert actief aan de slag met het verbeteren van een bestaande presentatie. Door juist aandacht te besteden aan hun PowerPoint zal de hele presentatie krachtiger worden. Elk werkatelier start met de interactieve presentatie ‘PowerPoint Intelligentie’. Hierdoor ervaren de deelnemers wat wel en wat niet werkt in een PowerPointpresentatie.

Kernpunten PowerPoint Intelligentie:

 • De essentie van de boodschap
 • Betrekken van toehoorders
 • Een breinvriendelijke PowerPoint
 • Het sturen van de aandacht van de deelnemers
 • De PowerPointpresentatie als een reflectie van de professionaliteit

Wat tijdens dit werkatelier wordt geleerd, kan later ook toegepast worden op andere presentaties.

Inclusief boek ‘PowerPoint Intelligentie – Bereik meer als je spreekt’.

Training Upgrade jouw presentatie en bereik meer als je spreekt

In deze training oefenen de medewerkers hun presentatie die ze hebben doorontwikkeld tijdens het werkatelier ‘Upgrade jouw PowerPoint’. Deze training kan je zien als een try-out van de presentatie die op papier in hoofdlijnen is uitgewerkt met daarbij de bijpassende PowerPointdia’s.

Kernpunten presenteren:

 • Betrekken van toehoorders door humor, verhalen en krachtige start/afsluiting
 • Activeren van het publiek door vragen stellen en interactie
 • Sturen van de aandacht en het integreren van alle onderdelen van de presentatie
 • Presentatietechnieken: oogcontact, intonatie, inzetten stiltes, mimiek, lichaamstaal, woordkeus en plaats van staan/bewegen
 • Aandachtspunten voorbereiding
 • Inzetten hand-outs
 • Professionele uitstraling

De presentaties worden opgenomen en aan de hand van de beelden besproken. Elke deelnemer krijgt zijn of haar video-opname mee naar huis.

Powerful Presentations Standaard

 

Werkatelier ‘Upgrade jouw PowerPoint’
Contacturen: 5
Inclusief boek ‘PowerPoint Intelligentie’

Powerful Presentations Plus

 

Werkatelier ‘Upgrade jouw PowerPoint’
Contacturen: 5
Inclusief boek ‘PowerPoint Intelligentie’

Inclusief 2 maanden online begeleiding:
– stellen van vragen
– geven van feedback
– ondersteuning bij aanpassen van de
PowerPointpresentatie

 

Powerful Presentations Compleet

 

Werkatelier ‘Upgrade jouw PowerPoint’
Contacturen: 5
Inclusief boek ‘PowerPoint Intelligentie’

Inclusief 2 maanden online begeleiding:
– stellen van vragen
– geven van feedback
–  ondersteuning bij aanpassen van de PowerPointpresentatie

Training ‘Upgrade jouw presentatie’
Contacturen: 7
Inclusief video-opname

Training ‘Upgrade jouw presentatie
Contacturen: 7
Inclusief video-opname

Training ‘Upgrade jouw presentatie’*
Contacturen: 7
Inclusief video-opname

Inclusief online coaching
voorbereiden presentatie, het bijwonen van een presentatie op locatie en nabespreking

Maximaal 6 deelnemers

Maximaal 6 deelnemers

Maximaal 6 deelnemers

Deelnemers halen het hoogste rendement uit ‘Upgrade jouw presentatie’ als de presentatie-opbouw en de PowerPointdia’s al goed zijn voordat ze deelnemen aan deze training. Daarom is ons advies om te starten met het Werkatelier ‘Upgrade jouw PowerPoint’.

logo powerful presentations 

Gaan medewerkers aan de slag met een presentatie die door de eigen organisatie wordt aangeleverd, dan kan er meteen met de training ‘Upgrade jouw presentatie’ worden gestart. Ons advies is dan wel om de presentatie op voorhand met ons door te spreken. Indien nodig kunnen we nog tips geven om de presentatie nog krachtiger te maken. Hierbij garanderen we absolute vertrouwelijkheid.

logo powerful presentations 

De werkateliers en de trainingen worden verzorgd op de locatie van de opdrachtgever.

Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek welke waarde Powerful Presentations jullie organisatie kan bieden.